Toegankelijkheid

Brabants Afval Team Bedrijven N.V. streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening. Dit in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website 'Brabants Afval Team Bedrijven N.V.' die valt binnen de werkingssfeer van tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.

De volledige toegankelijkheidsverklaring is in te zien via Toegankelijkheidsverklaring bat.nl