logo Brabants Afval Team Bedrijven N.V. Brabants Afval Team Bedrijven N.V.

Midwaste

Samen met dertien andere inzamelbedrijven vormt het BAT de coöperatieve vereniging Midwaste. In deze samenwerking delen wij onze kennis op het gebied van afvalmanagement.

De kracht van coöperatie

De kracht van een coöperatieve verening is dat we samen inkopen en aanbesteden waardoor we inkoopvoordelen kunnen behalen. 

Circulaire economie

De kerntaak van Midwaste is om afval om te zetten naar grondstoffen en deze terug te brengen in de keten. Samen brengen we de circulaire economie tot stand. 

Maximaal rendement

Samen streven we naar de meest duurzame bewerking en verwerking van onze grondstoffen. Hierbij maken we gebruik van de slagkracht waarover we beschikken dankzij onze gezamenlijke volumes. De voordelen:

  • Risicospreiding
  • Schaalvoordeel
  • Logistieke optimalisatie
  • Waarborging van een continue afzet met de hoogst mogelijke opbrengst

Op de website vind je meer informatie over Midwaste