logo Brabants Afval Team Bedrijven N.V. Brabants Afval Team Bedrijven N.V.

Missie en visie

Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt en gerecycled en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie. Dit vertalen wij door in onze missie en visie.

Onze missie  

Het BAT is jouw partner in het circulair denken over afval, het inzamelen van afval en het laten verwerken van afval.  

Onze visie  

Wij zamelen afval duurzaam in en zien er op toe dat het optimaal wordt hergebruikt of gerecycled. Op die manier dragen wij bij aan een schone en prettige leefomgeving.  

Dat betekent in de praktijk het volgende:

Bedrijven

Wij zamelen afval duurzaam in en zien erop toe dat het optimaal wordt hergebruikt of gerecycled. Op die manier dragen wij bij aan een schone en prettige leefomgeving. Wij adviseren onze klanten vanuit de circulaire gedachte en hebben voor elke klant een passende oplossing. Wij zetten in op een betrouwbare en duurzame relatie. 

Medewerkers 

Wij zijn trots op onze medewerkers. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beste resultaat in een veilige werkomgeving. Wij stimuleren en faciliteren onze medewerkers om het beste uit zichzelf en de organisatie te halen. Door medewerkers die kritisch meedenken, verbeteren wij continu de kwaliteit van onze dienstverlening.