Gegevensverwerking via deze website

Soms vraagt Brabants Afval Team Bedrijven N.V. om online persoonsgegevens te sturen. Bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier. Op deze pagina staat een overzicht van de gegevens die we verwerken.

Gegevens die Brabants Afval Team Bedrijven N.V. per middel verwerkt
MiddelGrondslagGegevensBewaartermijn
WebformulierUitvoeren contract(en)
  • Naam
  • Adres / Postcode / Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
5 tot 7 jaar