logo Brabants Afval Team Bedrijven N.V. Brabants Afval Team Bedrijven N.V.

Per 1 april 2022 gaan wij over op maandelijks facturatie

25 maart 2022

Wat betekent dit voor u?
In de eerste 7 werkdagen van de maand ontvangt u uw abonnementsfactuur over de betreffende maand.  
Indien u gebruik hebt gemaakt van extra opdrachten of opdrachten op basis van nacalculatie, dan ontvangt u in de eerste 7 werkdagen van de maand een extra factuur van ons.
Wanneer u al maandelijks betaalde, betekent dit dat u vanaf april gaat betalen voor de betreffende maand en niet meer achteraf.

De betalingstermijn blijft hetzelfde. De betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. 

Hebt u vragen over maandelijks factureren? Neem contact op via 013-5839381.