14 juli, 2022

Let op! Hitteprotocol bedrijfsmatige afvalinzameling van start.

Volgende week wordt het tropisch warm in Nederland. Dit betekent dat onze medewerkers volgende week (maandag 18 t/m vrijdag 22 juli) eerder starten met het inzamelen van bedrijfsafval. Zet daarom de bedrijfsmatige containers voor 6.30 uur buiten.