logo Brabants Afval Team Bedrijven N.V. Brabants Afval Team Bedrijven N.V.

Lachgascilinders bezorgen afvalbedrijven hoofdbrekens

10 maart 2023

Afvalbedrijven komen steeds meer lachgascilinders tegen. Zowel in de inzameling als de verwerking zorgt dit voor problemen. Afvalbedrijven zijn zoekende naar wat ze met lachgasccilinders in het afval moeten doen.

Afvalverwerker AEB Amsterdam ziet sinds medio januari een sterke verhoging van het aantal explosies in de vuurhaard van haar verbrandingsinstallaties. Explosies zijn geen ongewoon verschijnsel, maar de frequentie en de kracht waarmee het nu voorkomt, is wel bijzonder volgens het bedrijf, dat één belangrijke oorzaak ziet: de aanwezigheid van (lach)gascilinders in het afval.

AEB ziet dat de cilinders het verwerkingsproces verstoren en in toenemende mate zorgen voor schade aan roostervloeren en ketelwanden. Ook zorgen ze voor enorme overlast in de scheidingsinstallatie. Om de veiligheid van medewerkers te waarborgen en schade of eventuele uitval van installaties te voorkomen, zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals het uitvoeren van extra inspecties.

Op LinkedIn heeft AEB inmiddels een oproep gedaan: wie herkent dit probleem? HVC heeft daar al op gereageerd dat ook in haar verbrandingslijnen vanaf september vorig jaar een toename is geweest van explosies in vuurhaarden. In december en januari ging het zelfs om een ‘enorme toename’. Inmiddels is het rustiger door strengere controle en het blokkeren van afvalstromen.

Inzameling
Twee weken geleden plaatste ook een Kam-coördinator van Rova al een bericht over zijn zorgen over lachgascilinders. Op een brengstation voor klein gevaarlijk afval zag hij dat inmiddels 80 procent van afval uit deze drukcilinders bestaat. Staan ze nog onder druk, hoe is er mee omgegaan, hoe veilig zijn? Niemand die het weet. Zou er iets bestaan als leveranciersverantwoordelijkheid, vraagt de veiligheidsman zich af, die zich ook nog zorgen maakt over alle cilinders die niet netjes worden ingeleverd.

Verbod
De toename van lachgascilinders in het afval heeft niet alleen te maken met de groeiende populariteit van lachgas als partydrug, maar ook met verbod op het kopen of bezitten van lachgas door particulieren dat sinds begin dit jaar van kracht is in Nederland.

Foto: ra2studio/123rf