Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

De zin en onzin van afvalscheiding. #1 Gescheiden afval blijft gescheiden

Er wordt veel gezegd en geschreven over afvalscheiding. Maar hoe zit het nu écht?
In de komende weken houden wij vijf afvalmythes onder de loep. Deze keer geven we antwoord op de vraag of gescheiden afval ook echt gescheiden blijft.

Alles wat gescheiden wordt ingeleverd en door de gemeente wordt opgehaald, blijft gescheiden. De ingezamelde materialen worden als het mogelijk is, opnieuw gebruikt.

Dit levert veel voordeel op voor het milieu. Daarnaast verlaagt recycling de kosten van afvalinzameling en -verwerking. We zouden wel gek zijn om die kostbare grondstoffen weer bij elkaar te gooien in plaats van opnieuw te gebruiken. 

Waar komt de afval-mythe ‘‘Alles gaat toch op één hoop’’ dan vandaan? Als ingezameld materiaal slecht is gescheiden, kan het niet altijd goed gerecycled worden. Als er bijvoorbeeld veel restafval bij het groente, fruit- en tuinafval (GFT) of plastic is gedaan, gaat het allemaal helaas alsnog naar het restafval.

Scheidingswanden in vuilniswagen
De moderne vuilniswagens kunnen ook nog wel eens voor verwarring zorgen. Het lijkt dan alsof verschillende soorten afval in één wagen bij elkaar gaan, maar vanaf de straat kunt u niet zien dat er scheidingswanden in de container zitten. Dankzij die handige scheidingswanden kunnen verschillende soorten afval in één wagen gescheiden vervoerd worden.

Voorkomen is altijd beter dan genezen!

  • Verminder het gebruik van verpakkingen. Gebruik een broodtrommel in plaats van boterhammenzakjes of aluminiumfolie. Koop producten in navulverpakking en gebruik een navulbaar waterflesje. Dat scheelt afval én geld.
  • Wist u dat van gescheiden plastic weer allerlei producten kunnen worden gemaakt? Zoals nieuwe petflessen, speelgoed, kratten voor flessen en zelfs kinderwagens!