Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

De zin en onzin van afvalscheiding. #4 Gescheiden afval inzamelen is goed voor het milieu

Onzin: "Gescheiden inzamelen is juist slechter voor het milieu". "Grote wagens die gescheiden afval apart ophalen, dat kost energie, brandstof en geeft vervuiling. En verwerking kost ook energie. Kan niet beter alles in één keer worden opgehaald, en dan energie terugwinnen uit het verbranden?”
Daar kunnen we duidelijk over zijn: nee! Dat sommetje klopt niet.

In welke bak uw plastic, groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en restafval zich ook bevindt: de hoeveelheid blijft hetzelfde en moet hoe dan ook opgehaald worden. Gescheiden ophalen van het afval betekent niet meer ritten.

Ook worden wagens steeds zuiniger, rijden er al veel elektrisch of op biogas en rijden ze vaak slimme routes. Er is energie nodig om ingezamelde materialen te recyclen. Maar door recycling besparen we ontzettend veel energie en kostbare grondstoffen.

Dankzij recyclen hebben we bijvoorbeeld plastic waar geen aardolie voor nodig is of papier zonder een boom te kappen. Dat wat ingeleverd wordt als restafval, wordt verbrand met energieterugwinning — maar dat levert minder energie op dan er bespaard wordt als u recyclet. Bovendien komt er CO2 bij vrij en zijn we grondstoffen voorgoed kwijt. Afvalscheiding is beter voor het milieu.  

Handig PMD recyclen

  • Wist u dat er steeds meer mooie, praktische en compacte oplossingen zijn voor afval scheiden? Zoekt u maar eens online op ‘afvalbak gescheiden afval’.
  • Weinig ruimte in uw (bij)keuken? Door plastic verpakkingen, metalen & blik verpakkingen  en drankenkartons (PMD) te scheiden, wordt uw restafval veel minder. Gebruik uw huidige grote afvalbak voor PMD, en een kleintje voor het restafval.
  • Verpakkingen (PMD, glas) die u inlevert hoeven niet schoon te zijn, maar wel leeg! Deksels en doppen zijn geen probleem, die worden er later met speciale technieken uitgehaald en apart verwerkt.