Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

De zin en onzin van afvalscheiding. #3 Afval scheiden levert geld en grondstoffen op

Onzin: ‘Afvalscheiding is geldverspilling’.
Afvalinzameling is begonnen als dienst om gezondheids- en milieuproblemen te voorkomen: het afval moest van de straat. In de huidige tijd is recycling ook een belangrijk motief geworden.

Door ons afval goed te scheiden en alle bruikbare materialen te recyclen gaan we verantwoordelijk om met schaarse grondstoffen. Dit levert grote milieuwinst op.  

Maar ook als we alleen naar financiële winst kijken: waardevolle grondstoffen verbranden, dát is pas geldverspilling. Materialen als papier, textiel, glas en metaal hebben waarde. Van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt compost gemaakt en het levert biogas en warmte op. Dit is dus minder duur dan wanneer GFT wordt verbrand.
Bij plastic is het een uitdaging om de kwaliteit van het ingezamelde plastic nog meer te verbeteren zodat het na recycling meer waard wordt. Daar wordt hard aan gewerkt.

Het bedrijfsleven helpt gemeenten, zolang dat nodig is, het recyclen van o.a. plastic te financieren. Door goed te scheiden (alles in de juiste container) wordt de kwaliteit van de ingezamelde materialen zo hoog mogelijk. De ene afvalstroom levert meer op dan de andere, dat is waar, maar gemeenten waar bewoners het beste hun afval scheiden, betalen de laagste afvalstoffenheffing.

Langer plezier van uw spullen

  • Kent u het Repair Café al? Ook in Tilburg zit er een. Kapotte kleding, speelgoed en elektrische apparaten kunt u hier samen met deskundigen gratis repareren.
  • Bent u aan het opruimen/weggooien? Misschien kunt u een ander blij maken met uw spullen, bijvoorbeeld via een kringloopwinkel La Poubelle.
  • Wist u dat van GFT compost en ook biogas wordt gemaakt? Biogas (ofwel ‘groengas’) wordt gebruikt als brandstof voor auto’s.