Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Missie en visie

Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt en gerecycled en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie. Dit vertalen wij door in onze missie en visie.

 

Onze missie  
Het BAT is uw partner in het circulair denken, inzamelen en laten verwerken van afval.  

Onze visie  
Wij zamelen afval duurzaam in en zien er op toe dat het optimaal wordt hergebruikt of gerecycled. Op die manier dragen wij bij aan een schone en prettige leefomgeving.  

Aanvullend geldt voor:  

Bedrijven | Wij adviseren onze klanten vanuit de circulaire gedachte en hebben voor elke klant een oplossing. Ons doel is om regionaal marktleider MKB te worden. 

Particulieren | In het werkgebied van het BAT sorteren inwoners afval op de juiste manier zodat wij het gesorteerd kunnen inzamelen voor hergebruik of recycling. Dit doen we samen, door duidelijk te communiceren en te faciliteren. De kosten houden wij zo laag mogelijk en de kwaliteit van onze dienstverlening is zeer goed. 

Regiogemeenten | De afdeling BAT van de gemeente Tilburg pakt haar rol als kerngemeente en is een goede buur in de regio. Wij werken samen op basis van gelijkwaardigheid en transparantie.  

Medewerkers | Wij zijn trots op onze medewerkers. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beste resultaat in een veilige werkomgeving. Het BAT stimuleert en faciliteert de medewerkers om het beste uit zichzelf en de organisatie te halen. Door situationeel leiderschap en medewerkers die kritisch meedenken, verbeteren wij continue de kwaliteit van onze dienstverlening.