Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Maatschappelijk betrokken

Het BAT neemt haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus.
We voeren dit ver door in onze organisatie, tot aan de koffie toe.
Ook op andere fronten binnen de organisatie is het BAT continue op zoek naar duurzaamheidsverbeteringen die we kunnen doorvoeren. Bij iedere beslissing houden wij het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in gedachte. Het is een proces zonder einde dat continue onze aandacht vereist en wat voelt als onze morele plicht.

Naast de verantwoordelijkheid om maatschappelijk en verantwoord te ondernemen richting zakelijke klanten, heeft het BAT deze verplichting ook richting de inwoners van Tilburg en omgeving. Wij houden innovaties goed in de gaten en streven naar een balans tussen mens, winst en planeet.  

Enkele voorbeelden:  

Mens

 • Wij geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om een paar mooie stappen te maken. Social return.
 • Er lopen diverse, succesvolle trajecten om jonge mensen vanuit een uitkering op te leiden tot vrachtwagenchauffeur.
 • Wij geven onze mensen de gelegenheid om hun opleidingsniveau te vergroten.
 • Wij investeren in duurzame inzetbaarheid van onze mensen.
 • Wij houden ons aan de P90 norm. Dit verwijst naar het feit dat 90% van de werknemers het werk kan uitvoeren zonder verhoogde kans op gezondheidsklachten.
 • Veiligheid en gezondheid hebben onze volle aandacht. Medewerkers kunnen zich o.a. jaarlijks op kosten van het BAT laten inenten.

Planeet

 • Wij zijn altijd op zoek naar energiebesparende maatregelen.
 • Wij maken zo min mogelijk gebruik van schadelijke producten.
 • Wij maken gebruik van gerecyclede producten. Zo zijn onze afvalcontainers van gerecycled plastic gemaakt.
 • Wij richten onze routes zo efficiënt mogelijk en milieuvriendelijk in (route-optimalitsatie).
 • Onze vrachtwagens voldoen aan de laatste Euronorm. Deze norm bepaalt de mate van uitstoot van wagens.

Winst

 • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Ons inkoop/verkoopbeleid is zo ingericht dat wij kritisch kijken hoe onze leveranciers en afnemers met duurzaamheid omgaan.