Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Ruim 100 jaar ervaring in afval

Al meer dan honderd jaar houdt het BAT onze stad schoon. Wij halen afval op bij particulieren en bedrijven en zorgen dat het duurzaam wordt afgevoerd. Meer dan 150 gemotiveerde medewerkers staan voor u klaar.

De voormalige 'Milieudienst Tilburg' is in 1996 overgegaan in het BAT. In datzelfde jaar werd ook BAT N.V. opgericht. De gemeente Tilburg heeft er in al die jaren expliciet voor gekozen om het afvalbeleid en de uitvoering zelf te blijven doen. 

BAT bedrijven N.V. legt in haar bedrijfsvoering vooral de nadruk op de kwaliteit van afval sorteren in plaats van dat de focus ligt op winst. Als onderdeel van de gemeente Tilburg hebben wij een voorbeeldfunctie. Onze circulaire gedachte is terug te vinden in onze missie en visie.