Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Wijziging dienstverlening plaagdierbestrijding

U kent BAT Bedrijven NV als ontzorger van afvalinzameling en plaagdierbeheersing. Dat doen we in veel gevallen al vele jaren met veel plezier voor u en andere klanten in de regio Hart van Brabant.


We hebben echter moeten constateren, dat onze orderportefeuille op het gebied van plaagdierbeheersing al langere tijd te klein is, zodat we deze dienstverlening niet langer kunnen en willen aanbieden. Daarom heeft de directie van BAT Bedrijven NV besloten, om te stoppen met de dienstverlening op het gebied van plaagdierbeheersing.  

We zijn echter zeer verheugd dat Sander Laurijssen, al jarenlang een vertrouwd gezicht als plaagdierbestrijder voor u en van BAT Bedrijven NV, onze portefeuille plaagdierbeheersing overneemt. Sander zal met ingang van 1 juli 2021 via zijn inmiddels opgerichte onderneming Pest Delete deze dienstverlening voortzetten. Sander beschikt uiteraard over de benodigde diploma’s en certificaten.

Voor u verandert er op deze manier maar weinig. De vertrouwde dienstverlening wordt voortgezet, alleen krijgt u een andere contractspartner met de daarbij horende aanpassingen zoals  een ander rekeningnummer.

Wij willen u bedanken voor de plezierige samenwerking op het gebied van plaagdierbeheersing en verzekeren u dat de afvalinzameling, voor zover u dat ook van ons afneemt, blijft zoals u gewend bent.  

Voor vragen kunt u terecht bij Bart Mathijsen, accountmanager BAT of verkoop binnendienst BAT via 013-5839381 verkoop@bat.nl. Sander Laurijssen kunt u bereiken via telefoonnr. 06 187 216 72.

Wij vertrouwen erop dat u met Sander Laurijssen ook een prettige samenwerking tegemoet zult zien.