Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Wij slaan een jaartje over!

Helaas vanwege het coronavirus geen carnaval dit jaar.


Het mooiste feest van het jaar kan dit jaar helaas vanwege het coronavirus niet doorgaan. Maar niet getreurd! Zodra het weer mag, kun je bij ons weer terecht voor de ‘hufterproof´ afvaleilanden die bij ieder evenement ingezet kunnen worden. Hier kun je bierbekers en afval, gescheiden in kwijt. De afvaleilanden worden gepersonaliseerd met een boodschap voor jouw bezoekers.