Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Update coronavirus

Heeft de lockdown gevolgen voor uw bedrijf? Gebruik dan de mogelijkheid om uw afval op afroep op te laten halen.

 

Het besluit dat maandag 14 december door het kabinet is genomen om o.a horeca en scholen te sluiten, heeft ook gevolgen voor u, onze klant. Wij kunnen ons voorstellen dat u, in eerste instantie, niet direct aan afvalinzamelng denkt.
Maar het kan zijn dat u de komende periode geen tot weinig afval aanbiedt. Wij denken met u mee, helemaal in deze tijden.

BAT N.V. biedt u de mogelijkheid om uw huidige contract tijdelijk aan te passen naar een contract 'op afroep'. Dat betekent dat wij, na de aanpassing, alleen afval bij uw bedrijf ophalen nadat ú ons hiertoe opdracht geeft.
Zo wordt u niet geconfronteerd met onnodige afvalinzamelingskosten. Mocht u hiervan gebruik willen maken, stuur ons dan een e-mail verkoop@bat.nl 

Deze oplossing geldt tot 19 januari 2021 of zoveel langer dan de huidige overheidsmaatregelen van kracht zijn.