Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Tariefswijzigingen, afvalbranche volop in beweging

De wereld van afval is voortdurend in beweging. Onze tarieven zijn onderhevig aan dit dynamische karakter. In dit artikel geven wij inzicht in de tariefswijzigingen.

 Overschot op de Europese papiermarkt
Het afgelopen jaar zijn de opbrengsten voor papier drastisch gedaald. Nederland exporteert steeds minder papier en karton. Dit komt door een verscherpt acceptatiebeleid in Azië waardoor er een papieroverschot ontstaat op de Europese markt. Inzamelaars ontvangen daardoor geen of weinig inkomsten uit papier. De verwachting voor 2020 is dat verwerkers van papier en karton helemaal niets meer vergoeden voor papier en karton.

Verwerkingstarief kunststof stijgt
Voor kunststof geldt, net zoals bij papier en karton, een Europees overschot. Dit komt mede door het enorme aanbod van vervuilde en samengestelde kunststoffen. Dit resulteert in hogere verwerkingskosten waardoor de inzamelkosten ook stijgen.

Restafval
De Nederlandse overheid wil dat we meer grondstoffen hergebruiken en minder afval verbranden. Dat is een van de redenen dat de afvalstoffenbelasting afgelopen jaar is verhoogd. Het is zeer aannemelijk dat er ook dit jaar een verhoging volgt. De exacte verhoging wordt in december bekend gemaakt.

Deze veranderingen in de afvalbranche liggen ten grondslag aan onze tariefswijzigingen voor 2020.

Eerste factuur 2020
Bovenstaande ontwikkelingen maken het voor ons onvermijdelijk om de tarieven voor 2020 aan te passen. De verwerkers maken komende weken hun tarieven kenbaar. Daarom zijn exacte tarieven voor 2020 op dit moment nog niet bekend.  Op de eerste factuur van 2020 ziet u de nieuwe tarieven vermeld.

Kansen voor ondernemers
Deze wijzigingen kunnen ook kansen bieden voor ondernemers. Wij informeren u graag over de ontwikkelingen en de mogelijkheden waarbij een optimale dienstverlening, bedrijfskosten en milieu in harmonie blijven.

Meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager, e-mail verkoop@bat.nl of bel 013-58 39 381