Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval zijn afvalstromen die schadelijk kunnen zijn voor mens en omgeving. Een goed voorbeeld is Klein Chemisch Afval (KCA). Dit afval moet natuurlijk op een zorgvuldige manier worden ingezameld.


Gevaarlijk afval zijn afvalstromen die schadelijk kunnen zijn voor mens en omgeving. Een goed voorbeeld is Klein Chemisch Afval (KCA). Dit afval moet natuurlijk op een zorgvuldige manier worden ingezameld.


Op zoek naar een veilige en deskundige verwerking van gevaarlijk afval? De specialisten van het Brabants Afval Team staan voor u klaar. Het BAT verwerkt gevaarlijk afval eenmalig maar ook op regelmatige basis.