Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Goed voornemen voor een gezond 2019 - Slank restafval af

Nieuw jaar, nieuwe doelen. Heeft uw bedrijf al goede voornemens? Anders hebben wij er een. Verminder dit jaar bedrijfsrestafval en bespaar bedrijfskosten. Uw medewerkers willen wel!


Werknemers sorteren thuis al jaren afval en weten waarom zij dit moeten doen. Papier, glas, PMD, batterijen en ander gevaarlijk afval, Groente- Fruit en Tuinafval (GFT) e.d. worden thuis al gesorteerd of naar speciale containers gebracht. 

Verminderen bedrijfskosten
Gelukkig blijft er steeds minder restafval over wat natuurlijk veel beter is voor het milieu. De inspanning is voor werknemers een fluitje van een cent. En over centen gesproken, het  sorteren van bedrijfsafval, scheelt ook nog eens aanzienlijk in de kosten. Restafval is namelijk een van de duurste afvalstromen om te laten afvoeren.
Is dit dan alleen weggelegd voor grote bedrijven? Zeker niet. Juist veel bedrijven in het MKB kunnen vermindering van kosten goed gebruiken. 

Het hogere doel van afval sorteren
Hoewel we vaak spreken over afval, klopt deze bewoording allang niet meer. Het meeste afval is namelijk geen afval maar juist heel geschikt om als product te worden hergebruikt (kringloopspullen e.d.), een waardevolle grondstof voor andere producten (glas, PMD, papier e.d.) of het wordt gebruikt als brandstof. Deze laatste (restafval / brandstof) is het minst milieuvriendelijk en daarom willen we dit graag verminderen. Bedrijven nemen, door het sorteren van afval, ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) en dragen zo bij aan het realiseren van de circulaire economie.

Meer weten over het verminderen van (bedrijfs)restafval? 
Neem dan contact met ons op www.bat.nl/contact