Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Wat is beter afval recyclen of hergebruiken? De Ladder van Lansink geeft antwoord.

De Ladder van Lasink geeft, in een oogopslag, weer welke vorm van afvalverwerking de voorkeur heeft. Met andere woorden: welke methode is het meest milieuvriendelijk en welke methodes juist niet?

De Ladder van Lansink, is bedacht door de Nederlandse politicus Ad Lansink. Het geeft aan welke vorm van afvalverwerking de voorkeur heeft.

De hoogste stappen op de ladder zijn het milieuvriendelijkst.
Wilt u thuis of in uw bedrijf bewust met afval omgaan, dan begint u bovenaan de trap. Is deze manier niet te realiseren, dan komt een lagere stap in aanmerking. Hoe lager u komt, hoe minder goed voor het milieu.

De Ladder van Lansink heeft de volgende stappen:

  • Preventie: voorkomen dat afval ontstaat door bijvoorbeeld een boodschappentas mee te nemen naar de supermarkt waardoor u geen plastic tas hoeft te kopen.
  • Hergebruik: het gebruiken van producten waarvoor ze in eerste instantie ook bedoeld zijn zoals spullen in de kringloopwinkel. Op www.tilburgcirculair.nl vindt u alle kringloopwinkels in de buurt.
  • Sorteren en recyclen: veel producten en verpakkingen zijn waardevolle grondstoffen voor andere producten. Denk aan oud papier en verpakkingsglas waar weer papier of glas van gemaakt wordt.
  • Verbranden en energie opwekken: bij afval dat wordt verbrandt, komt hitte vrij. Dit wordt gebruikt om bijvoorbeeld kassenen huizen te verwarmen zoals de stadsverwarming in de Reeshof in Tilburg. Het bodemas dat achterblijft, is een grondstof in de wegenbouw.
  • Storten: storten van afval op vuilnisbelten, is de minst gewenste optie. In Nederland is het storten van huishoudelijk afval niet meer toegestaan.