Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Waak over uw én onze veiligheid - geen gevaarlijk afval in onze containers

Het komt gelukkig niet veel voor maar toch worden we af en toe onaangenaam verrast door gevaarlijk afval dat door bedrijven in de afvalcontainers wordt gedaan. Vorige week nog, ontplofte voor het oog van een medewerker een gastankje. Gelukkig kwam deze met de schrik vrij maar dit had ook heel anders af kunnen lopen...

Klein gevaarlijk afval (KGA) is afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid van onze klanten en medewerkers en voor het milieu. In onze acceptatievoorwaarden staat duidelijk vermeld dat iedere vorm van KGA in (rest)afval niet is toegestaan.

KGA moet gescheiden worden ingezameld  zodat het apart kan worden verwerkt. Dit is nodig om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen. Zij kunnen anders in aanraking komen met gevaarlijke stoffen zoals gas uit gastanken of bijtende, chemische stoffen.  Ook gebruikte injectienaalden, spaarlampen en batterijen e.d.  horen bij KGA.  Wilt u weten waar u met uw KGA naartoe kunt of wilt u weten of iets KGA is? Neem dan contact met ons op.

Namens de medewerkers die bij uw bedrijf het afval ophalen, hartelijk dank voor het apart inleveren van uw KGA.