Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Midwaste - de kracht van een coöperatie

Samen met dertien andere inzamelbedrijven vormt het BAT de strategische alliantie, Midwaste.
In deze samenwerking delen wij onze kennis op het gebied van afvalmanagement. We bepalen samen de strategie, maken plannen en voeren deze uit. Zo staan we sterker, minimaliseren we risico's en delen we kennis.

Circulaire economie
De kerntaak van Midwaste is om afval om te zetten naar grondstoffen en deze terug te brengen in de keten. Samen brengen we de circulaire economie tot stand. 

Maximaal rendement
Samen met onze leden streven we naar de meest duurzame bewerking en verwerking van onze grondstoffen. Hierbij maken we gebruik van de slagkracht waarover we beschikken dankzij onze gezamenlijke volumes. De voordelen voor onze leden:

  • Risicospreiding
  • Schaalvoordeel
  • Logistieke optimalisatie
  • Waarborging van een continue afzet met de hoogst mogelijke opbrengst

Op deze manier halen we, zonder winstoogmerk, maximaal voordeel en rendement uit afval. Meer over Midwaste.