Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3)

Sinds 2017 beschikt Nederland over het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Het gewijzigde LAP3 is op 2 maart 2021 in werking getreden.

 

Sinds 2017 beschikt Nederland over het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Het gewijzigde LAP3 is op 2 maart 2021 in werking getreden. Dit is de tweede wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Door deze wijziging is het nu voor bedrijven actueel. In dit plan zijn de regels omtrent afval scheiden voor bedrijven beschreven. Wilt u weten of u het afval van uw bedrijf goed scheidt? Start dan hier de afvalwijzer voor bedrijven! Na het invullen van de afvalwijzer voor bedrijven: Weet u welk afval u moet scheiden in uw bedrijf. Krijgt u een overzicht in uw afval. Door uw afval goed te scheiden kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Zo draagt u bij aan een circulaire economie. Een samenleving waarin we zuinig omgaan met grondstoffen en geen afval meer produceren. Voor vragen en/of aanpassingen in uw afvalinzameling neemt u contact met ons op!