Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Data en archiefvernietiging. Snel, handig en veilig.

Ieder bedrijf heeft vertrouwelijke papieren en documenten. Deze informatie moet u voor een bepaalde tijd bewaren. Maar waar laat u deze informatie als die termijn is verstreken? Wij hebben de oplossing.

 

Bewaarplicht

Ieder bedrijf heeft een bewaarplicht. Dit betekent dat de financiële administratie en andere vertrouwelijke gegevens voor bepaalde tijd bewaard moeten blijven. Voor bedrijven varieert dit tussen de 7 tot 10 jaar afhankelijk van het soort informatie. Op de website van de rijksoverheid kunt u terug vinden wat de bewaartermijnen zijn.

Datavernietiging

Als de termijn van de bewaarplicht verstreken is, mogen de gegevens weg. Natuurlijk wilt u hierbij niet het risico lopen dat de informatie op straat komt te liggen. Wij vernietigen de gegevens voor u volgens  de meest recente wetgeving en richtlijnen. Dit geldt zowel voor papieren documenten als hardware archief zoals USB-sticks, CD-ROM, DVD's en dergelijke.

Certificaat van vernietiging

Na het afvoeren van de vertrouwelijke informatie, kunt u een certificaat van vernietiging bij ons opvragen.
Meer weten over data en archiefvernietiging? Maak nu een afspraak.