Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

BAT maakt afspraken over schone vuilniswagens

Het BAT heeft zich gecommitteerd om vanaf 2030 geen nieuwe, vervuilende inzamelvoertuigen door Tilburg en omgeving te laten rijden. Een beslissing die naadloos aansluit bij de ambitie van de gemeente Tilburg om de stad te ontwikkelen naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad in 2045.

Wat betekent dat schonere inzamelvoertuigen? In de afspraken die het BAT maakte, staat onder andere dat zij vanaf 2030 geen nieuwe vervuilde vuilniswagens in de straten laat rijden. Daarnaast spraken de partijen af dat in de jaren na 2030 alle vuilniswagens zonder uitstoot van uitlaatgassen gaan rijden. Kortweg, emmissieloos rijden. De voertuigen stoten dan geen CO2, stikstof en fijnstof meer uit tijdens het rijden. Een ambitieuze maar ook een actuele opgave gezien de discussie rondom stikstofuitstoot.  

Wat levert emissieloos rijden ons op?  Het is natuurlijk beter voor het milieu, de luchtkwaliteit in de steden gaat vooruit en  de nieuwe wagens zijn vaak een stuk stiller.

Het BAT maakte de afspraken met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, diverse andere gemeenten en partijen uit de afvalbranche. Het convenant dat getekend werd dit jaar, is een belangrijke stap in de richting van een klimaatneutraal Tilburg.

Meer informatie over de ambitie van Tilburg.
Meer informatie over de gemaakte afspraken over emissieloos rijden.