Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

RIBW aan het woord. Zakelijk afval sorteren - kleine moeite, minder kosten.

De Regionale Instelling voor Beschermd en Begeleid Wonen (RIBW) in Brabant heeft het contract met BAT weer verlengd. En daar zijn we trots op.
In de rubriek 'Klant aan het woord' zoeken we klanten op en gaan met ze in gesprek over afval en dienstverlening. Deze week aan het woord, Thijs van den Berg, senior adviseur facilitaire zaken bij RIBW.

 

We spreken Thijs (29), samenwonend en vader van dochter Puk, in de nieuwe locatie van RIBW aan de Ledeboerstraat 33 in Tilburg.

Wat is de kracht van RIBW?
In de regio staan we bekend als betrouwbare partner op het gebied van psychiatrische hulpverlening. Wij ondersteunden het afgelopen jaar ruim 1.500 mensen bij hun herstel naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Dit doen we met een grote groep betrokken medewerkers. Daarnaast zetten ook veel vrijwilligers en stagiaires zich hier voor in. En ondanks dat we een grote organisatie zijn, heerst er vooral het ‘RIBW-gevoel’. We zetten ons honderd procent in, voor onze cliënten, maar ook voor elkaar.

Wat is voor RIBW de reden geweest om afval sorteren in te voeren?
We doen het thuis ook al. Dus waarom dan niet op uw werk, zeg ik altijd. Het is een kleine moeite en uiteindelijk zorgt het onder aan de streep voor minder kosten, door de vermindering van restafval.

Hoe heb je afval scheiden geïmplementeerd?
Wij zijn begonnen met instructies te geven, over afvalscheiding, aan onze cliënten. We hebben sinds kort, vijf nieuwe afvalscheidingsstations geplaatst. Deze afvalbakken zijn gemaakt van 100% circulair materiaal. Afval scheiden op de werkvloer bevalt zo goed, dat we aan het kijken zijn hoe we dit ook bij de andere locaties kunnen organiseren.

Hoe reageerden medewerkers op het plan om afval te sorteren?
Onze medewerkers juichten het initiatief toe. Voor mij als facilitair adviseur is het dan belangrijk om de inspanning om afval te scheiden, zo klein mogelijk te maken. Daarom hebben wij gekozen voor scheiden bij de bron. Dit betekent dat medewerkers en cliënten hun afval direct in de juiste afvalbak doen. Naast positieve terugkoppeling van onze medewerkers, krijgen we ook veel goede reacties van bezoekers.

Wat verwacht je voor de toekomst?
We zijn voornemens om afvalscheiding nog verder door te voeren in onze organisatie. We zorgen daarmee voor een stuk bewustwording bij medewerkers en cliënten maar het levert de organisatie ook een kostenbesparing op.

Hoe bevalt de samenwerking met het BAT?
De samenwerking met BAT verloopt uitstekend.  We hebben diverse locaties, die verdeeld zijn over verschillende gemeentes. Dan is het net even anders. Dat het bij het BAT soepel loopt, merk ik vooral aan het aantal klachten, die zijn nihil. En dit terwijl afvalinzameling een dienst is waar we veel mee te maken hebben. En als we een klacht hebben, dan zorgt het BAT dat het zo spoedig mogelijk wordt opgelost. Een belletje of e-mail is dan voldoende.