Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Diensten voor bedrijven

Elk bedrijf heeft met afval te maken en de wettelijke verplichting en zorg om hier duurzaam mee om te gaan. Als ondernemer weet u dat het belangrijk is maar het vereist ook kostbare tijd en aandacht. Het BAT neemt u deze zorg uit handen.  Al meer dan honderd jaar mogen wij ons afvalspecialist noemen en staan wij garant voor een verantwoorde en duurzame inzameling en verwerking van uw afval. Afvalstromen verwerken op een milieuvriendelijke en betaalbare manier is een vak apart, ons vak.

Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3)
Sinds 2017 beschikt Nederland over het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Het gewijzigde LAP3 is op 2 maart 2021 in werking getreden.
Waak over uw én onze veiligheid - geen gevaarlijk afval in onze containers
Het komt gelukkig niet veel voor maar toch worden we af en toe onaangenaam verrast door gevaarlijk afval dat door bedrijven in de afvalcontainers wordt gedaan. Vorige week nog, ontplofte voor het oog van een medewerker een gastankje. Gelukkig kwam deze met de schrik vrij maar dit had ook heel anders af kunnen lopen...
BAT maakt afspraken over schone vuilniswagens
Het BAT heeft zich gecommitteerd om vanaf 2030 geen nieuwe, vervuilende inzamelvoertuigen door Tilburg en omgeving te laten rijden. Een beslissing die naadloos aansluit bij de ambitie van de gemeente Tilburg om de stad te ontwikkelen naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad in 2045.
RIBW aan het woord. Zakelijk afval sorteren - kleine moeite, minder kosten.
De Regionale Instelling voor Beschermd en Begeleid Wonen (RIBW) in Brabant heeft het contract met BAT weer verlengd. En daar zijn we trots op. In de rubriek 'Klant aan het woord' zoeken we klanten op en gaan met ze in gesprek over afval en dienstverlening. Deze week aan het woord, Thijs van den Berg, senior adviseur facilitaire zaken bij RIBW.