Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Diensten voor bedrijven

Elk bedrijf heeft met afval te maken en de wettelijke verplichting en zorg om hier duurzaam mee om te gaan. Als ondernemer weet u dat het belangrijk is maar het vereist ook kostbare tijd en aandacht. Het BAT neemt u deze zorg uit handen.  Al meer dan honderd jaar mogen wij ons afvalspecialist noemen en staan wij garant voor een verantwoorde en duurzame inzameling en verwerking van uw afval. Afvalstromen verwerken op een milieuvriendelijke en betaalbare manier is een vak apart, ons vak.

BAT maakt afspraken over schone vuilniswagens
Het BAT heeft zich gecommitteerd om vanaf 2030 geen nieuwe, vervuilende inzamelvoertuigen door Tilburg en omgeving te laten rijden. Een beslissing die naadloos aansluit bij de ambitie van de gemeente Tilburg om de stad te ontwikkelen naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad in 2045.
RIBW aan het woord. Zakelijk afval sorteren - kleine moeite, minder kosten.
De Regionale Instelling voor Beschermd en Begeleid Wonen (RIBW) in Brabant heeft het contract met BAT weer verlengd. En daar zijn we trots op. In de rubriek 'Klant aan het woord' zoeken we klanten op en gaan met ze in gesprek over afval en dienstverlening. Deze week aan het woord, Thijs van den Berg, senior adviseur facilitaire zaken bij RIBW.
Tips om je bedrijf maatschappelijk verantwoord te starten
Ga je binnenkort voor jezelf beginnen? Neem dan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) direct mee in je startersplan. Jouw klanten en opdrachtgevers willen graag weten waar hun producten of diensten vandaan komen en of deze verantwoord tot stand zijn gekomen. Deze tips kunnen je helpen.
Festival organiseren? Opruimen doen wij!
Het BAT vervult een belangrijke rol bij evenementen. De Tilburgse kermis, Hap Stap, Levenslied Tilburg en vele andere grote en kleinschalige festivals en events houden wij schoon. Wij ontzorgen organisatoren op het gebied van afval.