Inwoner van Tilburg? Ga naar Tilburg.nl voor informatie over huishoudelijk afval i

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BAT Bedrijven b.v. (PDF) >>

Acceptatievoorwaarden afvalstromen (PDF) >>

 

Verkoopvoorwaarden afzetcontainers

De afnemer en BAT komen het volgende overeen:

 • Het BAT levert een afzetcontainer voor de afvoer van uw afval.
 • De container plaatsen wij op de afgesproken dag.  Bij een bestelling voor 12:00, leveren wij de container de eerstvolgende werkdag.
 • Bij plaatsen en ophalen van de afzetcontainer dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn, minimaal 2 keer de afmetingen van de container.
 • Tijdens het plaatsen en ophalen van de afzetcontainer dient de opdrachtgever aanwezig te zijn.
 • Bij het ophalen van de afzetcontainer of tijdens het storten beoordeelt onze chauffeur of de lading overeenstemt met de op de opdrachtbon vermelde omschrijving. Bij een afwijking wordt deze omschrijving aangepast aan de geladen vracht en wordt het hiervoor geldende tarief berekend.
  De afzetcontainer mag niet verder dan de bovenzijde worden gevuld, zodat er tijdens het laden en het vervoer van de afzetcontainer niets uit kan vallen.
 • Mocht de afzetcontainer te vol worden aangeboden, dan verzoeken wij de opdrachtgever om deze binnen de voorwaarden te beladen. Dit kan betekenen dat wij de hiermee gepaard gaande verliestijd of een extra transport in rekening brengen.
 • Container is huurvrij voor 1 maand.
 • Na 1 maand bedraagt de huurprijs van de container € 17,50 per container per maand.
 • Plaatsingskosten buiten regio (postcode 5000 t/m 5049) bedragen €45,00.
 • Opzegging dient uiterlijk 2 werkdagen van tevoren te gebeuren.
 • Gebruik openbare ruimte:  u bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een melding bij de Gemeente Tilburg. Meld dit minimaal 4 weken vooraf bij de gemeente.
 • Indien de afzetcontainer op of aan de openbare weg staat, dient de opdrachtgever te zorgen voor afbakening en / of veiligheid (verlichting).
 • Indien BAT, voorzorgsmaatregelen moet treffen voor het beschermen van straatwerk, dan worden de hieruit voortvloeiende meerkosten in rekening gebracht.

Verkoopvoorwaarden wespenbestrijding

 • Klanten dienen aanwezig te zijn bij de bestrijding in verband met de bereikbaarheid van het nest.
 • Wij verwijderen geen nesten maar de wespen worden bestreden.
 • Wij geven garantie op het succesvol bestrijden van het desbetreffende nest.
 • De invliegopening mag niet worden dichtgemaakt.
 • Bestrijding gebeurt binnen 24 uur.
 • Wij geven geen garantie wanneer u zelf heeft geprobeerd het nest te bestrijden op welke wijze dan ook.